Bursdag på kino

Vi jobber med å få satt et opplegg. Ta kontakt selv om vi ikke har lagt fram info her.
Send mail til oss eller ta kontakt med noen av oss i Vanvikan Kino

Her kommer det mer info

_
_
_