Om kinoen

Vanvikan Kino - hvem, hvorfor, hva og hvor

HVEM:

 • Vanvikan Kino AS, stiftet i juni 2018, første offentlige filmvisning 28.7 med premiæren på Mamma Mia.

HVORFOR:

 • Skape et kulturelt samlingspunkt MIDT I, og vil kunne favne alle i den nye kommunen
 • Vil gi et mye større kulturtilbud innen kino enn det er i dag.
  Med flere valgmuligheter både når det gjelder kvantitet og kvalitet på filmframvisningene.
 • Etter hvert kunne tilby direkteforestillinger av opera, konserter mm.

HVA:

 • Egen hjemmeside med mulighet for online bestilling av billetter.
 • Billetter kan også kjøpes i kiosken.
 • Filmene vises i storsalen som har et amfi med 168 nummererte sitteplasser.
 • Topp lyd med godt lyd og bildeanlegg.
 • Kinokiosk med åpen kinokafe i lillesalen som er åpen før og under forestillingene. Godt vareutvalg fra Location og selvfølgelig har vi ny og stor popcornmaskin.

POPCORN + KINO = SANT

 

HVOR:

 • I storsalen i Vanvikan Samfunnshus, bygdas storstue.
 • I sentrum av Vanvikan, fortsett ca 450 meter østover for krysset ned til Havna. Ta opp til venstre og inn på parkeringsplassen til Vanvikan Samfunnshus.

Finn oss på Google maps

 

HVORFOR GÅR SÅ MANGE PÅ KINO?

Film er best på kino:

Filmformidling fungerer aller best på kino. For det første har kinoen uovertruffen bildekvalitet, lydkvalitet og stort lerret. Dessuten rettes alt fokus mot selve filmen ved at lyset skrus av, filmer vises uavbrutt samt at det er nulltoleranse for mobiltelefoner og andre distraksjoner. I tillegg gjør kinofilmers aktualitet dem til felles referanserammer for diskusjoner og debatter, og filmopplevelsen settes inn i en utvidet sosial ramme.

Treffer mange:

Det er få kultur og kunstarter som treffer så mange mennesker som film. Enten man er kulturinteressert eller ikke. Film er sånt sett ikke  ”bare film” – det er i høyeste grad en stor del av nesten alle menneskers daglige liv.

Inkluderende:

Kinoen inkluderer grupper som ellers kan risikere å kjenne seg utestengt fra store deler av samfunnets sosiale og kulturelle liv.

Fellesskapet før, under og etter:

En kinoforestilling kan forsterke og fordype din egen filmopplevelse. Det å oppleve noe sammen med andre er viktig.

Møtested i mørket:

Ikke minst er kinoen vår første og viktigste arena for stevnemøter. Hvor mange har fått sitt første kyss på bakerste rad?

Mest populært:

Tross økt konkurranse fra andre medier og presset fritid er kino fremdeles det mest brukte kulturuttrykket i offentlige rom her i landet. Dette viser hvor rotfestet institusjonen er og at levende bilder på ingen måte er et utdøende medium.

Samler ulike grupper:

Kino er et tilbud som samler ulike generasjoner og samfunnslag, og det i en tid hvor avstanden mellom gruppers kulturelle uttrykk og sosiale aktiviteter stadig blir større. Det er en aktivitet som familiemedlemmer, vennegjenger, par og kollegaer lett kan enes om å gjøre sammen.

Barn og unge:

Det er barn og ungdom som er de ivrigste kinogjengerne, og dette er i tillegg en gruppe med sterkt behov for gode og trygge fritidstilbud i sitt lokalmiljø – både for å trives under oppveksten og for å bli boende der etterpå. Mange steder er kinoen det eneste alkoholfrie utelivsalternativet som finnes og det eneste stedet ungdom under 18 år slipper inn på kveldstid.

Innflyttere og enslige:

Selv mennesker som ikke har noen å gå på kino sammen med – enten de har et svakt sosialt nettverk, er på gjennomreise eller nettopp har flyttet til stedet – kan nyte godt av kinosalens inkluderende mørke og felleskapsfølelsen et kinobesøk gir

Mange fluer i én smekk:

Kinopolitikk er så- ledes langt mer enn bare næringspolitikk. Den er også kulturpolitikk, sosialpolitikk, barne- og ungdomspolitikk, eldrepolitikk og integreringspolitikk. Dersom kinodriften betraktes og behandles ut fra dette blir det enklere å utnytte hele potensialet, og forsvare et eventuelt bedriftsøkonomisk underskudd i kinoregnskapet.

Behovene for avkobling, tilhørighet, samvær og trygghet.

De er blant våre sterkeste og mest truede. Kinobesøk er en mangfoldig opplevelse som bidrar til å mette slike behov, i tillegg til behovene for kultur, virkelighetsflukt, horisontutvidelse og intense følelser som dekkes av selve filmopplevelsen. Tilgangen på et godt kinotilbud skaper derfor samfunnsmessige og individuelle gevinster på veldig mange plan.

Sosialt fellesskap:

I en tid hvor stadig flere gjøremål lar seg utføre uten å bevege seg utenfor hjemmet, er det særdeles viktig å ta vare på de stedene hvor mennesker kan søke sammen.

_
_
_